Tim e!mankipacija

Emankipacija je neformalna grupa koja je sačinjena od zaposlenih na Filozofskom fakultetu, sa katedre za Sociologiju i studenata sa iste katedre ovog Fakulteta. Svoju delatnost realizuje u saradnji sa timom organizacije Best-seller, kao i uz podršku Ministarstva omladine i sporta.

Pokretač inicijative, kojoj se E!manki jedne noći javio u snu i posadio magično seme, je – Selena Radović.

Selena Radović (1989) je doktorandkinja na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i na Univerzitetu Pariz 8, na Odeljenju za studije roda (Université Paris 8, Département de Département d’études de genre), i istraživačica je Instituta za sociološka istraživanja u Beogradu. Završila je osnovne studije sociologije kao najuspešniji student u svojoj generaciji, master studije na istom Odeljenju, master studije na Fakultetu organizacionih nauka, i bila je polaznica Ženskih studija i Queer studija. Rad u nastavi započela je 2012. godine na Filozofskom fakultetu na predmetu Uvod u sociologiju muzike, dok je od 2014. angažovana na predmetima Uvod u sociologiju 1 i Uvod u sociologiju 2. Godine 2015. radi kao asistent i na Fakultetu organizacionih nauka, i postaje sekretar naučnog časopisa Sociologija. Stalni je predavač u Školi medijske pismenosti, a od 2019. angažovana je i kao predavač na Erasmus+ programima. U okviru stipendije Ambasade Francuske, usavršavala se u Parizu u sklopu programa studija roda – pri Institutu Genre, Travail, Mobilités (Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris). Uključena je u međunarodni projekat o rodnim politikama u Evropi, u organizaciji Instituta GTM iz Pariza i Univerziteta Viadrina u Frankfurtu – kao koautorka istraživanja u Srbiji. Kao istraživačica Instituta za sociologiju aktivno je uključena u pripremu i realizaciju aktivnosti na projektu Izazovi nove društvene integracije u Srbiji – koncepti i akteri. Stipendistkinja je Vlade Francuske i trenutno piše doktorat u komentorstvu na Univerzitetu u Parizu i Univerzitetu u Beogradu, na temu Transformacija seksualnosti u savremenim društvima Srbije i Francuske.

Spletom magičnih okolnosti, stvorili su se uslovi u kojima su E!manki i Selena naišli na čaroliju Tamare Petrović i skupa su započeli produktivnu saradnju!

Tamara Petrović (1983) je po struci diplomirani filolog opšte lingvistike, završila je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Svoj aktivizam započela je 2001. godine na lokalnom nivou kada uspostalja saradnju sa lokalnim organizacijama civilnog društva koje su radile sa mladima. Od  2008. do 2012. godine bila je članica opštinske Komisije za prevenciju bolesti zavisnosti u okviru koje je radila na promociji zdravih stilova života među decom osnovnoškolskog uzrasta. Od 2009. godine do danas učestvovala je na više od 20 trening kurseva i razmena, a sprovela je više od 50 projekata – u okviru programa Mladi u akciji i Erasmus+, u Velikoj Britaniji, Švedskoj, Italiji, Poljskoj, Litvaniji, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj, Nemačkoj i Srbiji, kao i na više od 20 programa izgradnje političkih veština organizanovanih od strane različitih organizacija i institucija u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je u kreiranju i sprovođenju više od 20 projekata mobilnosti mladih i mobilnosti omladinskih radnika/ca kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Austriji, Litvaniji, Turskoj, pod programom Erasmus+. Poseduje sertifikat za trenerski rad na temu urodnjavanja u sferi jezika i jezičke kulture. Vodi udruženje Bestseler od njegovog osnivanja (2014), u okviru kojeg radi na izgradnji – kako partnerstva, tako i kapaciteta 30 omladinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima na teritoriji EU i Zapadnog Balkana. Stručnjakinja je za capacity building.

Kako je Selena kroz rad u nastavi na Fakultetu imala priliku da sretne i mnogo pametnih glava, u E!mankijev tim uskočili su i Vukašin Višković i Teodora Marković, a sa njima i Branislav Sarić! 

Vukašin Višković (1996) je završio Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Novom Sadu, nakon čega je 2015. godine upisao studije sociologije, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Po završetku osnovnih studija, 2019. godine, nagrađen je kao najuspešniji student svoje generacije. Promišljanjem društvenih fenomena i problema bavi se dugo vremena, sa sve većom posvećenošću i uživanjem kako su njegove studije napredovale, kao i sa sve jačom spremnošću da doprinese rešenju ovih problema, kroz lično zalaganje. Nakon osnovnih studija, master studije (Sociology – European Societies) nastavlja u Berlinu, na Freie Univerzität-u. Bio je polaznik jednogodišnjeg obrazovnog programa „Studije budućnosti“, u organizaciji Beogradske otvorene škole. U Beogradskoj otvorenoj školi je stekao i prvo radno iskustvo, kao istraživač-praktikant, zaposlen na osmišljavanju i sprovođenju istraživačkih projekata. Bio je učesnik brojnih edukativnih seminara i volonter u nekoliko organizacija, kao i polaznik omladinskih razmena u okviru projekta Erasmus +. Ljubitelj je putovanja, sklapanja prijateljstava i muzike. Svira gitaru, bendžo i još nekoliko srodnih žičanih instrumenata. Tečno govori engleski jezik, a nastoji da unapredi i svoje znanje nemačkog i arapskog jezika. Kao dobitnik stipendije DAAD-a, 2018. godine proveo je jedan mesec u Berlinu, usavršavajući nemački jezik. Svakodnevno se trudi da unapredi sebe i da ljudima oko sebe dan učinim lepšim.

Teodora Marković (1998) je studentkinja treće godine sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, prethodno je završila Filološku gimnaziju u Beogradu. Pored sociologije, interesuju je i filozofija, društvena teorija, vizuelna antropologija i filmska kritika. Kada je reč o neformalnom obrazovanju, završila je Studije socijalizma (Centar za politike emancipacije i društveni centar Oktobar), Školu znakovnog jezika (Udruženje gluvih i nagluvih osoba Obrenovca), te četiri ciklusa seminara sociokulturne antropologije u IS Petnica (što je vodilo i objavljivanju naučnog rada). Bila je i polaznica Škole filmske kritike (DKSG, Filmkultura i Bašta fest). Godine 2018. bila je uključena u rad na projektu Voda je javno dobro Centra za politike emancipacije i rezultat tog istraživanja su tekstovi koji se mogu pronaći na njihovom sajtu. Imajući u vidu da je interesuje jugoslovensko spomeničko nasleđe, učestvovala je u internacionalnom seminaru Yugoslav Socialist monuments and memorial sites (koji je predvodio prof. Branislav Dimitrijević, u organizaciji Centra za kulturnu dekontaminaciju i Muzeja savremene umetnosti u Zigenu). Bila je i polaznica programa  Studije zajedničkog (Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara).

Branislav Sarić (1995) je apsolvent na studijama sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a prethodno je završio Drugu ekonomsku školu, takođe u Beogradu. Veliki je zaljubljenik u sociologiju i njoj srodne discipline poput: sociologije kuture, umetnosti, muzike, omladine, kao i sociokulturne antropologije, studija roda i sociolingvistike, ali i mnogih drugih. Smatra da sociologija ima unutrašnji potencijal da promeni društvo nabolje, kroz buđenje i „provociranje“ sociološke mašte koju, kako veruje, poseduje veliki broj ljudi. On namerava da kroz svoje delovanje – učini upravo to. U okviru svojih studija, sproveo je nekoliko istraživačkih projekata na različite teme. Učestvovao je u kreiranju i sprovođenju jednogodišnje neformalne filozofske radionice pod imenom Spoznaj samoga sebe koja se bavila negovanjem kulture dijaloga, kroz multidisciplinarne diskusije na širok spektar tema. Takođe, bio je učesnik nekoliko omladinskih razmena, organizovanih od strane Erasmus+ programa. U Muzeju Iluzija u Beogradu stiče svoje prvo radno iskustvo u okviru kojeg, pored kustoskih poslova, sprovodi logičko-didaktičke radionice namenjene deci i mladima. Voli da putuje, istražuje, saznaje, diskutuje, upoznaje nove ljude i kulture. Ceni rad u grupi, jer za sebe smatra da je deo čopora, pre nego vuk samotnjak. Njegove najveće strasti su, pored umetnosti generalno: muzika i poezija, kojima se aktivno bavi. Tečno govori engleski jezik, a u planu mu je da nauči još makar dva jezika. Zainteresovan je za menadžment u kulturi i rad sa mladima, te svoje formalno i neformalno obrazovanje, kao i praksu namerava da nastavi u tom smeru.

Partneri e!mankipacije

Pin It on Pinterest